Privacy & voorwaarden

Welkom bij de Nationale Duurzame Huizen Route. We vinden je privacy belangrijk. Op deze pagina laten we je weten welke informatie we over je verzamelen, waarom en wat we
daarmee doen. Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te bellen of te mailen.

Contactgegevens

Nationale Duurzame Huizen Route
Graaf Reinoldweg 39
8084 JG ’t Harde

Tel. 0525-701193
Contactformulier

Nationale Duurzame Huizen Route, gevestigd aan Graaf Reinoldweg 39, 8084 JG ’t Harde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
I. Simon is de Functionaris Gegevensbescherming van Nationale Duurzame Huizen Route. Hij is te bereiken via het contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Nationale Duurzame Huizen Route verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam
 • Inloggegevens
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
  te maken, in correspondentie en telefonisch contact
 • Mogelijke interesses, samenstelling huishouden, gegevens over energiegebruik en andere
  informatie die je zelf deelt in de open velden
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

Wij verwerken deze gegevens …

 • Om met je te communiceren
  We gebruiken de informatie om met je te communiceren over de, voor jouw relevante, ontwikkelingen op de site. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor communicatie, om het gebruik van onze dienst mogelijk te maken (bijvoorbeeld om je wachtwoord te herstellen), om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen en om over geplande activiteiten te communiceren. Dit doen wij telefonisch, per mail, per nieuwsbrief en per
  post. Zodoende hebben wij contact- en adresgegevens nodig om deze berichtgeving mogelijk te maken.
 • Om je gegevens te beveiligen
  We gebruiken sommige gegevens om andere gegevens van je te beveiligen. Denk hierbij aan de combinatie van e-mail adres en wachtwoord.
 • Om je gebruik te laten maken van alle functionaliteiten en diensten op de site
  We gebruiken je gegevens om je inschrijving voor een account en inschrijving van een huis op de site te kunnen realiseren. Hierbij maken we onderscheid tussen informatie die algemeen zichtbaar is voor sitebezoekers en informatie die wij verwerken in de backoffice om onze dienstverlening te kunnen verwezenlijken.
 • Om de website te optimaliseren
  We gebruiken de informatie over je huis om bezoekers gericht te laten zoeken, bijvoorbeeld met een zoekactie op ‘warmtepomp’ komt de bezoekers bij de woningen mét een warmtepomp uit.
 • Om onze financiële administratie vast te stellen
  Wij werken samen met gemeenten, provincies en andere organisaties en ontvangen hiervoor een financiële bijdrage. Om te kunnen factureren verwerken wij bedrijfs- en financiële gegevens.
 • Om geaggregeerde statistieken aan gemeentes en provincies te geven
  We maken geaggregeerde overzichten van de resultaten. Die verstrekken we aan gemeentes en provincies, om te evalueren. Die overzichten bevatten: Het aantal bezoekers van de site in de betreffende regio, het aantal aangemelde woningen in de betreffende regio, zoekacties / getroffen maatregelen / bezoeken / … in de betreffende regio.
 • Om back-ups te maken
  We slaan een kopie van onze gebruikersdatabase op als back-up. Al onze back-ups worden versleuteld opgeslagen en worden na een maand verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nationale Duurzame Huizen Route verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nationale
Duurzame Huizen Route blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nationale Duurzame Huizen Route gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Nationale Duurzame Huizen Route gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen
onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://www.civicuk.com/cookie-control
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google\ Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook en X

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en X zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook en van X (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nationale Duurzame Huizen Route en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@duurzamehuizenroute.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Nationale Duurzame Huizen Route wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nationale Duurzame Huizen Route neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@duurzamehuizenroute.nl

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 29 september 2022.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud