Vrijstaande woning - 1989, Hoogland

Vrijstaande woning - 1989, Hoogland

Woning
Dakisolatie binnenkant, Dakisolatie buitenkant, Spouwisolatie, Levensloopbestendig, Ontwerpmaatregelen, Vloerisolatie, Natuurlijke ventilatie, Vloerverwarming
Bedrijf
Aanraden:
Beschrijving
Het huis is gebouwd in 1989 conform de toen geldende normen. In de constructie met een woonlaag en een schuin dak met een flauwe helling is zowel aan de buitenkant als een de binnenkant van het dak isolatie aangebracht. Alle ramen waren oorspronkelijk voorzien van voor die tijd normaal dubbel glas. De hele begane grond vloer is voorzien van vloerverwarming op een redelijk geïsoleerde betonvloer. De verdiepingsvloer en garage/berging zijn verwarmd met conventionele radiatoren. Als verwarming werd een gasgestookt HR Combiketel gebruikt, gestookt op hoge temperatuur.
Centrale balansventilatie, Mechanische afvoer ventilatie
Bedrijf
Jaar toepassing:
2004
Kosten
€4.600
Aanraden:
Beschrijving
Voor met name een betere vochtregulering en beperking van warmteverliezen is voordat de woning betrokken werd (2004) een balansventilatie met warmteterugwinning aangebracht. Ruimte tussen plafonds en dakplaten bood voldoende mogelijkheden luchtkanalen aan te brengen
Zonnepanelen
Bedrijf
Jaar toepassing:
2012
Kosten
€6.200
Aanraden:
Beschrijving
In een eerste experiment zijn 12 zonnepanelen geplaatst op een dakvlak dat pal op het zuiden is gericht. De panelen zijn in een string geschakeld en aangesloten op een SMA omvormer. De omvormer wordt middels bluetooth op de PC uitgelezen voor het monitoren van de opbrengst
Ervaringen
De afgelopen 7 jaar heeft de installatie zonder aantoonbare degradatie in opbrengst gemiddeld 2650 kWh/jaar opgeleverd. De verwachtte terugbetaaltijd zal ergens tussen de 10 en 11 jaar liggen. De panelen zijn nog nooit echt gereinigd. De enige actie die wel genomen is, is het sneeuwvrij maken in de winter.
Tip
Zeker met een flauwe dakhelling is het zaak dat sneeuw goed kan wegglijden en niet op de dakpannen blijft liggen. Als het mogelijk is dus bij voorkeur panelen aan de onderkant vlak boven de dakrand / dakgoot monteren.
Zuinige apparaten, Led lampen
Bedrijf
Kosten
€0
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Vanaf 2000 zijn we heel bewust bezig grote en kleine energieslurpers te vervangen door energiezuinige alternatieven. Deze vervanging laten we samengaan met de technische noodzaak tot vervanging van de betreffende stroomgebruikers. Dit betekent geen investering in een keer maar wel op termijn een volledige vervanging. In feite betekent dit dus geen extra kosten.
Tip
Voor een paar tientjes een vermogensmeter aanschaffen om het werkelijke verbruik van diverse apparaten te meten is niet verkeerd. Het geeft op een heel simpele manier goed inzicht waar de "vermogenslekken" zitten en hoe groot ze zijn. Dit inzicht stimuleert ook om nog eens na te denken of je al die apparaten eigenlijk wel moet willen hebben.
Energieleverende woning
Bedrijf
Jaar toepassing:
Ontwikkelingen vanaf 2011
Aanraden:
Beschrijving
De energiehuishouding van de eigen leefomgeving in kaart gebracht en afgewogen tegen bestaande en toekomstige mogelijkheden van energie opwekking en beheer. Tevens goed gekeken naar de intrinsieke mogelijkheden van deze eigen leefomgeving en de afhankelijkheden van publieke infrastructuur. Ook gekeken naar gedrag van de overheid mbt wet en regelgeving en fiscale maatregelen op diverse gebieden (milieu, omgeving, energie, etc). Van hieruit zijn er een aantal basisprincipes geformuleerd die leidend zijn voor een reeks van kleine en grotere projecten in de eigen leefomgeving. De meest belangrijke hierin waren: 1- Afkoppelen van het gasnet. 2- Maximale elektriciteitsproductie op eigen grond. 3- Maximale energieopslag op eigen grond. 4- Geen apparaten meer tenzij op basis van echt schone energie 5- Duurzame investeringen in de leefomgeving betekenen ook blijvende waardevermeerdering van de leefomgeving; de terugverdientijd is geen primaire graadmeter, het rendement op het geïnvesteerde kapitaal wel.
Zonnepanelen
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
Jaar toepassing:
2017
Kosten
€13.800
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Anders dan de eerste set aan zonnepanelen is er een aanvulling van panelen geïnstalleerd met als doel de maximaal mogelijke hoeveelheid elektriciteit op te wekken. Tegelijkertijd is vooraf aan deze installatie de meterkast volledig nieuw ingericht met alle nodige voorbereidingen voor vervolgstappen in de elektrische en LAN installatie. De beperkingen die hierbij een rol hebben gespeeld zijn geweest: 1- Geschiktheid van het dak, tenminste 85% van het nominale rendement moet haalbaar zijn; hierbij zijn ook panelen geplaatst op een op het oosten gericht dakvlak. 2- Beperking van de maximale retour stroom bij de huidige installatie (3 x 25 A) 3- Duurzame panelen met een lange levensduur en beperkte degeneratie
Ervaringen
Uiteindelijk zijn er naast de bestaande 12 panelen 40 panelen bijgeplaatst op 3 verschillende dakvlakken, (O, OZO, ZZO). Het totaal geïnstalleerde vermogen is nu 13,5 kWp met een opbrengst van 13.250 kWh over de laatste 12 maanden. Het feit dat de oriëntatie van de dakvlakken "draait" van oost naar zuid betekent dat er het totale nominale vermogen geen 100% is, er is een brede piek platte piek ipv een hoge smalle. Alle 40 panelen zijn in een enkele string geschakeld met een optimizer per paneel. Dit betekent dat bij een relatief lage spanning per paneel de omvormer al vroeg opkomt. De omvormer is een 3fase type.
Tip
Voordat je substantiële PV capatiteit gaat installeren is het verstandig een langer termijn plan voor je meterkast op te zetten. Wat ga je met de extra energie doen, auto laden, warmtepomp voeden. electrisch koken. Allemaal zaken die ergens in de meterkast eindigen en/of beginnen. In het verlengde daarvan komt domotica om de hoek kijken, de hele LAN structuur groeit mee met apparaten die gemonitored of via PC of Apps worden aangestuurd. Een goed plan en een opbouw die zich eenvoudig laat uitbreiden op een veilige manier is heel belangrijk Laat je panelen installeren in februari, juist voordat het zonnetje lekker begint te schijnen.
Drievoudig glas, HR++ glas
Bedrijf
Jaar toepassing:
2016
Kosten
€10.000
Aanraden:
Beschrijving
In het woongedeelte van het huis is veel glas aanwezig, ca 30 m2, waarvan ca 25 m2 op het zuiden is gericht. Koudeval in de winter en gebrek aan zonwering in de zomer veroorzaakten verlies aan wooncomfort en een gebrekkige beheersbaarheid van de ruimtetemperatuur. Het glas op het zuiden is vervangen door HR++ met een brede spouw waarin de zonwering is verwerkt. Het overige glas is vervangen door triple glas
Ervaringen
Wooncomfort problemen zijn helemaal opgelost. De geïntegreerde zonneschermen met afstandsbediening leveren wel forse extra kosten op.
Temperatuurregeling per vertrek, Bodem/water warmtepomp vertikale collector
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
Jaar toepassing:
2017
Kosten
€20.000
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Bestaande combiketel is vervangen door een grondgebonden warmtepomp. Tegelijkertijd is de bestaande vloerverwarming aangepast zodat temperatuur per woonruimte apart geregeld kan worden. Er is heel bewust voor de pomp met grondboring gekozen, een keus die in lijn is met de lange termijn concept keuzes die gemaakt zijn. De belangrijkste argumenten zijn: 1- Een fundamenteel beter rendement dan een luchtgebonden WP (je wilt geen warmte uit koude lucht halen) 2- Geen geluidsoverlast van een buiten-unit voor omwonenden. 3- Een thermisch min of meer gesloten systeem dat geen uitwisselingen met de atmosfeer heeft 3- Meer duurzame en onderhoudsarme technologie. 4- De mogelijkheid tot passief koelen met regeneratie van de bron. Voor de zoneregeling zijn draadloze thermostaten toegepast, deze thermostaten sturen de kleppen in de diverse VVW circuits aan.
Ervaringen
De lokale installateur zal niet gemakkelijk een brine WP offreren. Er is nog lang niet overal de juiste kennis beschikbaar en de extra kosten zijn nog vaak een te lastige horde om te nemen. Voor de grondboring 2x 140m diep wordt er een fors deel van de tuin omgewoeld, dit is alleen uitvoerbaar als er voldoen werkruimte beschikbaar is (Groot materieel en veel watergebruik) Bij toepassing van een al langer bestaande (en gebruikte) VVW installatie kan er sprake zijn van een sterk vervuilde vulling, zeker als de installatie een combinatie was van stalen radiatoren en leidingen met kunststof vloerverwarmingsbuizen. De warmtewisselaar in de WP is aanzienlijk gevoeliger en filters kunnen heel snel verstopt raken. M.a.w. voor de ingebruikname de VVW buizen grondig schoonspoelen (in 2 richtingen). Bij deze spoelactie is veel vuil vrijgekomen, dit zal ongetwijfeld ook de warmte afgifte capaciteit van het systeem beïnvloed hebben. Op basis van een warmteverliesberekening en historisch gasverbruik gegevens is een schatting gemaakt van de verwachte energie behoefte van de WP. De pomp heeft nu een jaar gedraaid en heeft daarbij slechts 70% van deze schatting verbruikt.
Tip
Bepaal eerst zelf je keuze welk type warmtepomp je voorkeur heeft en zoek daar een geschikte installateur bij. Wat de installateur graag wil leveren is niet altijd wat je wilt. Maak bestaande VVW installaties altijd eerst grondig schoon voor ingebruikname van de WP. Warmtepompen verbruiken veel stroom; als je ruimte hebt voor extra zonnepanelen kan dat een heel nuttige combinatie zijn.
Elektrische auto
Uitvoering
Zelfstandig
Bedrijf
Jaar toepassing:
2018
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Er was een structureel overschot op de elektriciteit productie dat nu ingezet wordt voor elektrisch rijden. Dit overschot lijkt voldoende om alle kilometers die jaarlijks verreden worden zelf te voorzien. Hiermee is onze eigen directe CO2 uitstoot, met uitzondering van het houtkacheltje in de tuin praktisch tot "0" teruggebracht. De auto is eveneens ingezet als een eerste stap om de afhankelijkheid van de salderingsregeling te reduceren. De opzet is om SMART te laden, dat betekent alleen laden als een kWh overschot teruggevoerd zou worden naar het publieke net. De salderingsregeling in Nederland nodigt leveranciers en installateurs niet echt uit om SMART laadoplossingen en goede energieopslag methoden te ontwikkelen. Dit komt dus neer op zelf zoeken naar oplossingen en verder experimenteren.
Ervaringen
In de markt zijn hiervoor in Nederland nog geen kant en klare oplossingen. De huidige salderingsregeling geeft de ruimte om de "opslagproblematiek" te omzeilen. Goede oplossingen zijn daarom voor marktpartijen nog niet interessant.
Tip
Ik verwacht op korte termijn een omslag van prijzen in dag- en nachtstroom. Als zonne-energie de overhand gaat nemen en electrische auto's 's nachts worden opgeladen kan er wel eens een verschuiving gaan optreden.
Domotica, Energiemonitor
Uitvoering
Zelfstandig
Bedrijf
Jaar toepassing:
2016
Kosten
€0
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Productie en verbruik van energie wordt continu gemonitored. Hiervoor wordt nu nog gebruik gemaakt van individuele subsystemen van PV panelen , Warmtepomp en de slimme meter (P1 socket). De gegevens worden handmatig verzameld en het resultaat in een paar grafieken afgebeeld (Zie bijlage). Integratie van de diverse systemen in een domotica systeem is in voorbereiding
  • Huiskamer met zicht op de tuin

  • Boven aanzicht

Ervaringen met de (ver)bouw
Er is veel gerekend aan benodigde vermogens en capaciteit van panelen en warmtepomp. Uiteindelijk is er praktisch gekozen voor een maximaal gebruik van het geschikte beschikbare dak. Dit was een bewuste keus voor overcapaciteit. De capaciteit van de warmtepomp (10kW) was gebaseerd op een totale warmteverliesberekening en geverifieerd met de historische stookkosten (3000 m3 gas/jaar). De eerste opstart van de warmtepomp ging met horten en storten vanwege zware verontreiniging van het water in het afgifte systeem. Dit was oorspronkelijk een combinatie van radiatoren en Vloerverwarming (28 jaar lang corrosie van stalen leidingen en radiatoren). Het hele systeem is zeer grondig doorgespoeld en gereinigd, dit heeft waarschijnlijk ook een aanzienlijke verbetering in de warmteafgifte opgeleverd. We hebben afgelopen 2 jaar (2017-18) "gestookt" met 4000 kWh/jaar. Aan koeling is per jaar ca 500 kWh verbruikt.
Plannen voor de toekomst
Op dit moment is de gaskraan definitief dicht en de benzine eruit; de auto gaat mee in de "nul" balans. In de komende winter op jacht naar warmte "lekken" en deze proberen te dichten. Afgelopen winter was daarvoor niet streng genoeg. Op dit moment worden er reken modellen gemaakt om ook opslag van energie in het totaal op te nemen. De saldering zal verdwijnen en het gaat een inkoop- verkoop verhaal van kWh worden. Opslag wordt daarmee steeds interessanter. Niet alleen financieel maar ook de ongevoeligheid voor net storingen wordt daarbij interessant. Scherp op blijven letten op innovatieve vormen van energieopslag in de woning. Er moet een strategie komen om zonder saldering goed verder te kunnen. "Slimme oplossingen"
Adviezen
Bepaal zorgvuldig vooraf de totale scope van je project. en neem voldoende tijd voor de uitvoering Zorg dat je je huis "kent". Weet hoeveel en welke vorm van energie je aan welke functies en apparaten in huis besteed en sta open voor alternatieven. Ga niet alleen af op mooie getallen van leveranciers, maar maak je eigen berekeningen en blijf alles controleren. Leveranciers bevelen vaak aan wat ze goed kunnen en graag willen leveren, dat is niet per sé datgene wat je ook echt nodig hebt.

Stel een vraag aan de bewoner(s) van deze woning:

Dit formulier is alléén bedoeld voor vragen over maatregelen.
LET OP: Geen acquisitie. Mediaverzoeken, onderzoeksvragen, studententopdrachten en andere vragen via de organisatie! Uitleg >