Woningen

Uitgelichte afbeelding

Hoekwoning - 1924, Nijmegen

Wil je meer weten over de duurzame toepassingen in deze woning of deze in de praktijk bekijken? Via dit formulier kun je de eigenaar vragen of je een afspraak kunt maken om op bezoek te gaan.Omschrijving

1. Water-water-warmtepomp met PVT-zonpanelenbron verbruikt minste stroom
Deze hoekwoning uit 1924 is verduurzaamd met water-water-warmtepomp en stille PVT-zonpanelenbron. Omdat het 30% minder stroom verbruikt dan “de” lucht-water-warmtepomp met brommende ventilator-luchtbron en PV-zonnepanelen. Dit is bestaand wetenschappelijk bewijs van Instituut Gelijkwaardigheidsverklaringen, dat overeenkomt met praktijkcijfers van vele eigenaren. 

Met een PVT-installatie kun je een geïsoleerde woning Energieneutraal verwarmen en van warm tapwater voorzien. Een gemiddelde woning verbruikt nu 1500m3 gas en met water-water-warmtepomp van 8 kw is stroomverbruik 2500 kwh/jr, stroomopwek van PV-deel in 10x PVT-zonpanelenbron is 2900 kwh/jr. Dus nog 400 kwh/jr over voor kolekast, verliching, tv etc.
Energieneutraal kan niet met een lucht-water-warmtepomp omdat die 3300 kwh/jaar verbruikt en je zelf maar 2800 kwh/jr kunt opwekken op een gemiddeld dak met 10x PV-zonstroompanelen van 400 wp.

Met PVT-zonpanelenbron hoef je bij je water-water-warmtepomp geen bodembron/ warmte-koude-opslag/ geothermie te boren, die vaak ondoorlatende lagen van grondwatersystemen lek prikt. Daardoor ontstaat verdroging en vervuiling van natuur, landbouw en drinkwaterwinning.


2. Let op hoge efficiency dus laag stroomverbruik
Je kunt bij gasloos verwarmen en koelen, eenvoudig letten op hoge efficiency over het hele jaar. Dit wetenschappelijk onderzochte “keurmerk” heet Seasonal Coëfficient Of Performance (SCOP) en wordt vastgesteld door Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheids Verklaringen (zie BCRG.nl).
Een water-water-warmtepomp met stille PVT-zonpanelenbron heeft een hoge efficiency (5.6), waardoor je ook op winterdagen en bij vrieskou 30% minder stroom verbruikt (voor gemiddelde woning 8kwh/winterdag en eigen opwek 1-4/winterdag) dan met “de” lucht-water-warmtepomp met ventilator-luchtbron en PV-zonstroompanelen (SCOP 3.5 - 4, stroomverbruik 15 kwh/winterdag).

Het lagere stroomverbruik van een water-water-waterpomp komt doordat er water met glycol via leidingen naar je dak, door radiateuren (Thermisch deel van 10 m2) achter je zonstroompanelen (Photo Voltaïsch deel) wordt gepompt. Zo wordt warmte uit buitenlucht gehaald, ook zonder zon en bij vrieskou. Dit levert veel constante warmte, waardoor de compressor in de water-water-warmtepomp minder hoeft te doen dan de compressor in een lucht-water-warmtepomp. Die laatste krijgt warmte vanuit een ventilator-luchtbron waar gas door een kleine radiateur (2 vierkante meter) wordt gepompt.
Ook vriest het grote oppervlak aan radiateuren van de PVT-bron nauwelijks aan, waardoor automatisch ont-ijssen zelden nodig is. Bij een ventilator-luchtbron van een lucht-water-warmtepomp is dit juist heel veel omdat er veel (vochtige) lucht langs een kleine radiateur wordt geblazen. De ventilator en het ont-ijssen kosten stroom.

Dit betekent dat je met water-water-warmtepomp en PVT-zonpanelenbron 30% minder stroom van het net nodig hebt, dan met lucht-water-warmtepomp en ventilator-luchtbron, ook op winterdagen (8kwh - 4 opwek) en bij vrieskou (25 kwh - 4 opwek).
Omdat op een gemiddeld dak niet voldoende PV-zonstroompanelen passen (opwek 4 kwh/winterdag) voor je eigen hoge stroomverbruik van een lucht-water-warmtepomp (15 kwh/winterdag en bij vorst 50-70 kwh), wentel je jou gasbesparing dan af op zonstroomakkers en windmolens. Daar moet de stroom die je zelf niet opwekt dan worden gemaakt. Dat is helaas hoe ons Klimaatakkoord de energietransitie heeft berekend en via Nationale Programma's, Warmtevisies en Regionale Energie Strategieën wordt uitgevoerd. 


3. Met PVT-installaties minder zonakkers en windmolens nodig
Wanneer veel gebouwen een PVT-installatie hebben, zijn 50-70% minder zonstroomakkers en windmolens op land nodig. Dat is belangrijk want alle huidige landbouwgrond hebben we hard nodig voor verder extensiveren van landbouw, zodat lokale boeren duurzaam voedsel voor NL en EU kunnen leveren zonder stikstofprobleem (wetenschappelijk bewijs Planbureau Leefomgeving 2017, Meino Smit 2021, JW Erisman 2022). Ook is die grond nodig voor nieuwe houtsnipperwallen en -bos om het woningentekort duurzaam op te lossen.


4. Minder problemen stroomnet en minder verzwaring
Met PVT-installaties op gebouwen ontstaat minder netcongestie en is een minder verzwaard stroomnet nodig, omdat op winterdagen eveneens 30% minder stroomvraag zou zijn (met warmte-opslag in regenwatertank erbij 70% minder, zie verderop). Dat is belangrijk omdat koper en aluminium voor verzwaren van stroomnet grotendeels niet-fair trade is en uit landen zoals Afghanistan en Congo zou moeten komen.


5. Werking stille PVT-zonpanelenbron
PVT-zonpanelenbron leveren stroom (van licht oftewel Photo wordt stroom in Volt gemaakt, dus PV) en het levert warmte/koelte (T van thermie). Dit gaat allebei naar bijbehorende stroomzuinigste water-water-warmtepomp.
Warmte/koelte wordt uit de buitenlucht gehaald via radiateuren (T) achter het zonstroomdeel (PV). Dit werkt doordat er van nature lucht langs de radiateuren stroomt. Die bestaan uit buizen met lamellenen en omdat er glycol doorheen wordt gepompt kan dat warmte opnemen. 
Dit gaat door in donker (het is dus géén laag efficiënte zonboiler), bij vrieskou en altijd zonder geluid (dus geen brom en trilling zoals bij een ventilator-luchtbron van lucht-water-warmtepomp).


6. Water-water-warmtepomp met PVT-zonpanelenbron laagste totaalkosten
Een water-water-warmtepomp met stille PVT-zonpanelenbron heeft laag stroomverbruik, €1400 meer subsidie en geen vervanging van een ventilator-luchtbron na 10 jaar (€800-1000). Ondanks dat de aanschafkosten hoger zijn (bij huidig gasverbruik van 1500m3 circa €23.000 na aftrek btw en subsidies) is een Energieneutrale PVT-installatie na 15 jaar verwarmen, circa €4-8.000 goedkoper dan “de” lucht-water-warmtepomp met ventilator-luchtbron en PV-zonstroompanelen (aanschaf €16.000). 
Dus PVT-installatie heeft bij hybride met gas, bij all electric zonder gas en in warmtenet altijd de laagste totaalkosten.


7. Stappen naar water-water-warmtepomp met PVT-zonpanelenbron
Ondanks alle negatieve adviezen van overheid en grote installateurs, kun je de volgende stappen zetten

a. Zet op je gasketel de radiatortemperatuur op 50 graden en ervaar in de winter of je huiskamer in 2-3 uur van 16 naar 21 graden wordt verwarmd. Zo ja, dan is je woning voldoende geïsoleerd en je radiatoren geschikt voor een warmtepomp
Als het langer duurt, meer isoleren of plaats ventilatortjes onder je radiatoren zodat de warmte tegen het plafond beter wordt doorgeduwd;

b. Kies een warmtepomp en bron met hoge efficiency over het hele jaar. Dat heeft een hybride en all electric water-water-warmtepomp met goede PVT-zonpanelenbron, met radiateuren van metalen buizen met grote lamellen (SCOP > 5.6 vastgesteld na wetenschappelijk onderzoek door Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen, zie BCRG.nl). 

c. Je kunt stapsgewijs investeren door te beginnen met hybride water-water-warmtepomp 3-4 kw en 4x PVT-zonpanelenbron bij je gasketel (ca €12.000). Later komen er dan een buffervat, meer vermogen warmtepomp en PVT-panelen bij zodat je all electric wordt.

d. Wanneer je al PV-zonstroompanelen hebt, kun je losse radiateuren erachter laten maken. Of losse radiateuren plaatsen op je bezond en beschaduwd dak/ gevel/ tuinschutting. De radiateuren hebben immers geen licht nodig, want halen warmte uit buitenlucht, ook in donker en bij kou.

e. Een Energieneutrale water-water-warmtepomp met PVT-zonpanelenbron inclusief 180 liter buffer/boilervat die al 30% minder stroom verbruikt dan een lucht-water-warmtepomp met ventilator-luchtbron, kun je uitbreiden tot Bijna Zelfvoorzienend
Of zelfs Warmte & Koude Leverend naar omliggende woningen. Daardoor zijn nog minder zonstroomakkers en windmolens op land nodig.
Dit kan met extra radiateuren op beschaduwd dak/ gevel/ tuinschutting en of warmte-opslag in regenwatertank op 1 meter onder de grond. Voor gemiddelde woning bevat zo'n tank van 2x2x3 meter 7000 liter water, is gemaakt van gerecycled beton en neemt ook warmte op uit de direct omliggend bodem. Dus aub niet warmte-koude-opslag danwel bodembron/ geothermie naar 50-3000 meter diep want prikt grondwatersystemen lek. 
Stroom opslaan in batterij is niet rendabel, want één van 15 kwh kost €15.000 en trek je met lucht-water-warmtepomp in 1 dag leeg. Daarna wordt ie in winter amper meer bijgeladen. Bovendien zijn de grondstoffen voor batterijen schaars en nodig voor mobiele apparaten.

f. Losse kunststof radiateuren kunnen ook in mest, zodat boeren kunnen voldoen aan Besluit Emissiearme Stallen. Ze hoeven dan niet de betonroosters te vervangen door andere (die volgens /rechtbank onvoldoende werken). De geoogste warmte wordt benut voor schoonmaakwater, verwarmen boerderijwoning en omliggende woon/werkgebieden.


8. Meer uitleg, berekeningen, video's en advies

Meer uitleg en berekeningen van te verwachten stroomverbruik voor woning, appartementenflat of hele buurt:  
https://nijmegen-oost.nl/berichten/gas-besparen-met-pvt-panelen-en-water-water-warmtepomp-ook-hybride


>>>> Video met werking water-water-warmtepomp met PVT-zonpanelenbron, dat energieneutraal of zelfvoorzienend kan verwarmen & koelen:
https://youtu.be/wxbuOS6Z7CQ?si=9PO5lBCJh0qo-D5R
 >>>> TV-uitzending vanaf 4min 10sec https://youtu.be/Oapi45WRzUc 
 Als Klimaatburgemeester 2021 en samen met experts van zzp'ers, Tennet, Alliander, Deltares en Delta21 schreven we voor de ministeries het Plan Duurzaam Sociaal NL; gasloos verwarmen met stroomzuinigste water-water-warmtepomp en stille PVT-zonpanelenbron, zodat grond blijft voor duurzaam voedsel vanuit locale boeren.
Dit beschrijft verbeterpunten voor Klimaatakkoord, Nationaal Plan Energiesysteem, Klimaatplan 2024, Nota Ruimte etc:
https://www.linkedin.com/in/ad-van-dortmont-%F0%9F%8F%A1%F0%9F%8D%B2%F0%9F%8C%8D-7857666a/

Plan Duurzaam Sociaal NL in video https://www.youtube.com/watch?v=6WdY6m9YFWE  
en https://youtu.be/eXxLX6oruB4
 Een en ander is ook te zien op https://sites.google.com/site/adviesenavontuur/ 
Als je daarna nog vragen hebt, stel ze gerust via a.van.dortmont@gmail.com 
Of kom kijken elke woensdag 16-20u na aanmelding via mail.

Een presentatie in je buurt/ gemeente of advies met berekeningen voor je gebouw, kan ook via dit mailadres.
 

Kenmerken

Bouwjaar: 1924
Energielabel: Onbekend
Soort: Hoekwoning
Duurzame woning: Plusenergiewoning, Bedrijfsmatig betrokken als:

1. Isolatie met natuurlijke materialen in plaats van glaswol, EPS en PUR: Alpinei-Isolatie.nl, Isovlas.nl. 2. HR++ glas prima, maar met HR+++ triple glas in leefruimte heb je hogere isolatiewaarde, waardoor minder kouval en -brug. Past ook in oude houten kozijnen: Dubbelglas.nu 3. Berekening warmteverlies, benodigd vermogen warmtepomp, inpassing PV(T)-panelen op dak en stroomverbruik van 2 typen warmtepompen: ADvies duurzaam wonen - voedsel - aarde, EkasBouwadvies, JoanvandenHurk. Dus bedrijf die ervaring heeft met verschillende verwarmingssystemen en met installateur samenwerkt om die te ontlasten van vage vragen zodat er echte offerte(s) komt. 4. Hulp vanuit ThermoGen.nl, EScom.nu, TripleSolar.eu, R&Rsystems.nl / Energieverdieners.nl, Autarc.nl

Toegepaste maatregelen

Maatwerkadvies

Foto's


Extra informatie
Beschrijving (na)isolatie van de woning

Ongisoleerd plat dak vervangen door 3e verdieping met schuine wanden Rc 3,5. Spouwmuren nageïsoleerd met Foamconnect (hars dat er met water en lucht is ingespoten via de voegen en na droging alle kieren opvult, ook bij de kozijen). Rc 2 en samen met muren Rc onbekend. In huiskamer aluminium luchtdichte zakken tegen onderkant van houten bouwvloer waarop wij leven. EPS-korrels op de bodem van de kruipruimte. In huiskamer voor en achter triple isolatieglas. HR+++ past prima in oude kozijnen en ramen, met slimme glaslatten. Ik keuken, gang en slaapkamers HR-glas.

Beschrijving energievoorziening van de woning

Stroomzuinigste water-water-warmtepomp met stille PVT-zonpanelenbron, energieneutraal met saldering zonstroom. Hoge wetenschappelijk vastgestelde efficiency over hele jaar (SCOP 5,6 zie gelijkwaardigheidsverklaring van BCRG.nl). Water-waterwarmtepomp 8 kw van Nibe. 10x PVT-zonpanelenbron van 400wp stroom en 1kw warmte per stuk van ThermoGen (deels op beschaduwd dak en tuinschutting). Hiermee Energieneutraal, dus stroomverbruik 2500 kwh/jr en opwek 2950 kwh/jr. Om zelfvoorzienend te worden is warmte-opslag in regenwatertank op 1 meter onder de grond toegevoegd. Deze levert GEP, R&R-systems etc. Daardoor gaat stroomverbruik verder omlaag dan 2500 kwh/jr. Op winterdagen zagen we daling van 10 naar 5 kwh. Bij vorst van 40 naar 25 kwh/dag.

Hoe is de ventilatie geregeld?

Gewoon raam 's ochtends kwartier open zetten en daarna dicht.

Adviezen

Zie tips.

Tips

1. Luister niet naar mensen die zeggen dat je woning niet geschikt is voor warmtepomp, maar test het zelf. Door op je gasketel de radiatortemleratuir op 50 braden te zetten. Als je woning in de winter binnen 2-3 uur van 16 naar 21 graden wordt verwarmd, zijn je isolatie en radiatoren prima.

2. Let bij gasloze verwarm/koelsystemen op de efficiency over het hele jaar. Dat bepaalt je stroomverbruik op winterdagen en als die laag is heb je veel zonstroomakkers en windmolens nodig. Die efficiency druk je uit in SCOP en wordt na wetenschappelijk onderzoek vastgesteld door Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen. PVT-zonpanelenbron met warmtepomp heeft SCOP 5.6. "De" warmtepomp met ventilator-luchtbron en PV-zonpanelen 3.5. Een bodembron met warmtepomp en PV-zonpanelen heeft 6. Maar verticale bronnen van 150-2000m diep prikken grondwatersystemen lek. Voor horizontale bodembron op 2m diepte is een grote tuin of oprit nodig.Beschreven maatregelen
Interviews


Bron: RN7 Regionieuws
 
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud