Klimaatatlas Zuid-Holland

Het klimaat in Nederland verandert. Het KNMI verwacht hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en kans op drogere zomers. Dit heeft gevolgen voor de stedelijke omgeving, bijvoorbeeld door meer wateroverlast, grondwaterproblemen en hittestress. Landelijk zijn deze problemen geadresseerd in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. Alle gemeenten en regionale overheden moeten voor 2020 een stresstest hebben gedaan waaruit blijkt waar hun gebouwen en infrastructuur kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Om de gemeenten daarbij te helpen, ontwikkelde de Provincie Zuid-Holland samen met de waterschappen de klimaatatlas, met kaarten waarop u precies, per gebouw kunt zien waar het heel warm wordt, waar de wegen overstromen en waar de bodemdaling voor overlast zorgt.

Tik uw postcode in en kijk wat de klimaateffecten in uw buurt zijn.

zuid-holland.klimaatatlas.net

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud